Formularz kontaktowy

Kontakt

Biuro Projektu
Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o.
03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 78
IV piętro lok. 5.2

Tel.: 22 887 45 10
Tel./fax.: 22 828 03 80
e-mail: biuro@aki.edu.pl
www.aki.edu.pl

Partner Projektu:
Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
Tel.: 022 561 88 98
Fax: 022 561 90 21
www.uksw.edu.pl