Informacje ogólne

W realizowanym projekcie „Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+”, na etapie diagnozy i analizy zaplanowano przeprowadzenie działań mających na celu pogłębienie i zidentyfikowanie obszarów rzeczywistych potrzeb grupy docelowej oraz rozpoznanie przyczyn i problemów dotyczących tej grupy, a  w szczególności kobiet.

Ponieważ innowacyjne działania aktywizujące pracowników w grupie wiekowej 50+ wymagają nie tylko ustalenia uwarunkowań charakterystycznych dla stosunków pracy ale
i zmierzenia się z wieloma stereotypowymi poglądami na pracę kobiet, w  ramach pogłębionej diagnozy i analizy problemu zostaną przeprowadzone badania zarówno w oparciu zarówno o metody ilościowe jak i jakościowe:

  • badania terenowe na grupie 300 kobiet pracujących w wieku powyżej 50 lat;
  • IDI (Individual In-Depth Interview - indywidualne wywiady pogłębione) –
    25 wywiadów w grupie kobiet 50+ oraz 25 wywiadów w grupie pracodawców;
  • FGI (Focus Group Interview – zogniskowany wywiad grupowy) – 5 FGI w grupie trenerów.

 

Celem powyższych  badań jest utworzenie portretu pracujących kobiet, pokazanie ważnych dla nich wartości pracy zawodowej i gotowości do podejmowania zawodowych wyzwań. Ponadto istotnym aspektem zaplanowanych badań jest określenie  oczekiwań/przewidywań  pracodawców co do: możliwości  dostosowywania  umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownic  po 50 roku życia do pełnionych przez nie  funkcji zawodowych oraz  efektywnej zmiany ich kwalifikacji  w obrębie przedsiębiorstwa.

Dodatkowo prowadzone będą uzupełniające badania internetowe.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w realizowanych badaniach ankietowych on-line