Grupa docelowa

Projekt skierowany do grup docelowych (w tym kobiet 50+) z obszaru województwa mazowieckiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa mazowieckiego).

Wymiar formy wsparcia obejmuje wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów pracujących kobiet w grupie wiekowej 50+ na rynku pracy, w tym adaptowanie skutecznych rozwiązań wypracowanych w innych krajach UE. Przygotowanie pakietu dla 3 zainteresowanych stron (osoby starsze, pracodawcy, trenerzy) pozwoli na zwiększenie skuteczności działań skierowanych do grupy docelowych odbiorców poprzez zmiany mentalności społeczeństwa wobec możliwości funkcjonowania na rynku pracy kobiety ze starszych grup wiekowych oraz skuteczne nadrabianie luk kompetencyjnych.