Badania w ramach projektu

Informacje ogólne

W realizowanym projekcie „Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+”, na etapie diagnozy i analizy zaplanowano przeprowadzenie działań mających na celu pogłębienie i zidentyfikowanie obszarów rzeczywistych potrzeb grupy docelowej oraz rozpoznanie przyczyn i problemów dotyczących tej grupy, a  w szczególności...

więcej »

Portret kobiety pracującej 50+

Innowacyjne działania aktywizujące pracowników w grupie wiekowej 50+ wymagają nie tylko ustalenia uwarunkowań charakterystycznych dla stosunków pracy ale i zmierzenia się z wieloma stereotypowymi poglądami na pracę kobiet. Celem tego badania jest utworzenie portretu pracujących kobiet, pokazanie ważnych dla nich wartości pracy...

więcej »

Pracownica 50+ w mojej firmie

Celem badania jest określenie  oczekiwań/przewidywań  pracodawców co do możliwości  dostosowywania  umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownic  po 50 roku życia do pełnionych przez nie  funkcji zawodowych oraz efektywnej zmiany ich kwalifikacji  w obrębie własnego przedsiębiorstwa. Dane mają charakter poufny i...

więcej »