Pracownica 50+ w mojej firmie

Ankieta on-line

Celem badania jest określenie  oczekiwań/przewidywań  pracodawców co do możliwości  dostosowywania  umiejętności i kwalifikacji zawodowych pracownic  po 50 roku życia do pełnionych przez nie  funkcji zawodowych oraz efektywnej zmiany ich kwalifikacji  w obrębie własnego przedsiębiorstwa. Dane mają charakter poufny i zostaną opracowane jedynie w postaci anonimowych wypowiedzi  oraz  zbiorczych statystyk. W większości pytań można wybrać odpowiedzi  dowolnie.

                                                        Z góry dziękujemy za udział w badaniu!

 

Ankieta on-line

Inne - jakie?
Inne - jakie?
Inne - jakie?
Inne - jakie?
Inne - jakie?