Witamy

Celem głównym projektu jest wydłużenie aktywności zawodowej kobiet z woj. mazowieckiego w grupie wiekowej 50+, dzięki wypracowaniu kompleksowego, innowacyjnego narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim.

Produktem w projekcie będzie nowe podejście do rozwiązywania problemów grupy docelowej. Innowacyjność produktu dotyczy wymiaru problemu i formy wsparcia. Wymiar problemu polegać będzie na próbie rozwiązania problemu, który do tej pory nie był uwzględniony w wystarczającym stopniu w polityce państwa. Wymiar formy wsparcia obejmuje wykorzystanie nowych instrumentów w rozwiązywaniu dotychczasowych problemów pracujących kobiet w grupie wiekowej 50+ na rynku pracy, w tym adaptowanie skutecznych rozwiązań wypracowanych w innych krajach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.